GÄSTER

Detta är ett vardagsrum ett köksbord för samtal där jag kommer att bjuda in  personer som kan ge oväntade och inspirerande perspektiv utifrån pedagogiska rum, konst, dans, filosofi, film, musik, forskning och naturvetenskap.