GÄSTER

Detta är ett vardagsrum ett köksbord för samtal där jag kommer att bjuda in  personer som kan ge oväntade och inspirerande perspektiv utifrån pedagogiska rum, konst, dans, filosofi, film, musik, forskning, miljöfrågor och naturvetenskap.

Kommande gäster

Adam Wallenberg

Är min forna kollega från Filosofiska han är nu konst¬ och filosofipedagog på Moderna Museet i Stockholm med flera års erfarenhet av filosofiska samtal med barn och ungdomar både i Sverige och utomlands.