Om att rita osynligt när kroppen tecknar i rummet

I min femte blogg återkommer jag till hypotesen om att små barn tycks vandra mellan olika aktiviteter. Under rubriken Gäster har min forna kollega Adam Wallenberg skrivit en text om barn, filosoferande och konst. ”En filosofisk dialog är en process utan bestämt mål som pågår i samtal, tystnad, i rörelse, i text och i olika … Mer Om att rita osynligt när kroppen tecknar i rummet

Atelierista och Relationell pedagogik

En atelieristas olika bakgrunder. Reggio Emilia institutet prioriterar konstnärer vid ansökningar till atelieristautbildningen vilket för mig är en viktigt distinktion i förhållande till andra atelieristautbildningar. Utifrån egna erfarenheter som konstnär, atelierista och pedagog kan jag se kreativa olikheter i mötet med en förskollärare som har vidareutbildat sig till atelierista. Ett inspirerande möte mellan två olika … Mer Atelierista och Relationell pedagogik