Vad är meningen med att filosofera med konst?

Nollzons första Gäst är Adam Wallenberg som är  konst- och filosofipedagog på Moderna Museet i Stockholm. Barn från förskolan och uppåt kan filosofera. Vuxna filosoferar på ett sätt, barn filosoferar på ett annat. Hur skapar vi ett filosofiskt möte? Det behöver inte handla om ett samtal med ett verbalt språk. Det är kärnan i min … Mer Vad är meningen med att filosofera med konst?