Klassresan och de 100 språkens betydelse

Jag har läst Stoner av John Williams och blir på djupet berörd av en stillsamt berättad historia. Min blogg om pedagogik och konst har den här gången fått sin näring av skönlitteraturen. Stoner har gett mig fördjupade insikter för hur kunskapssyn, bildning och klasstillhörighet griper tag i varandra att klassresan kan ses som ett slags … Mer Klassresan och de 100 språkens betydelse

Vad är meningen med att filosofera med konst?

Nollzons första Gäst är Adam Wallenberg som är  konst- och filosofipedagog på Moderna Museet i Stockholm. Barn från förskolan och uppåt kan filosofera. Vuxna filosoferar på ett sätt, barn filosoferar på ett annat. Hur skapar vi ett filosofiskt möte? Det behöver inte handla om ett samtal med ett verbalt språk. Det är kärnan i min … Mer Vad är meningen med att filosofera med konst?

Om att rita osynligt när kroppen tecknar i rummet

I min femte blogg återkommer jag till hypotesen om att små barn tycks vandra mellan olika aktiviteter. Under rubriken Gäster har min forna kollega Adam Wallenberg skrivit en text om barn, filosoferande och konst. ”En filosofisk dialog är en process utan bestämt mål som pågår i samtal, tystnad, i rörelse, i text och i olika … Mer Om att rita osynligt när kroppen tecknar i rummet

Atelierista och Relationell pedagogik

En atelieristas olika bakgrunder. Reggio Emilia institutet prioriterar konstnärer vid ansökningar till atelieristautbildningen vilket för mig är en viktigt distinktion i förhållande till andra atelieristautbildningar. Utifrån egna erfarenheter som konstnär, atelierista och pedagog kan jag se kreativa olikheter i mötet med en förskollärare som har vidareutbildat sig till atelierista. Ett inspirerande möte mellan två olika … Mer Atelierista och Relationell pedagogik

Lisebergspedagogik Vardagspedagogik och sappa i material

I mitt tredje blogginlägg funderar jag kring ett ibland rådande tempo som omärkligt och smygande formar delar av verksamheten i förskolan som ett nutida avtryck av ett stressat samhälle. Jag vill använda måleriet som ett exempel på att sappa i högt tempo en företeelse som jag benämner som lisebergspedagogik. Vad händer om jag som atelierista … Mer Lisebergspedagogik Vardagspedagogik och sappa i material

Zoner och Stilleben Ordning och Kaos

Något händer i min blick efter vår pedagogistas reflektion angående vår miljö på Skarven  http://blogg.martinalundstrom.se/forskola/185/ Nedan citat från Martina Lundströms blogginlägg ”Den pedagogiska miljön är utformad just så att man ska se, lockas och bli sugen på att förflytta sig mellan platser och gärna ta med saker från den ena platsen till den andra. Ingen … Mer Zoner och Stilleben Ordning och Kaos

Barn i rörelse mellan rum

I Facebookgruppen Förskolan.se deltog jag i en tråd om transportsträckor mellan våra iordningställda miljöer, jag reflekterade runt barns förflyttning mellan rum och hur jag i professionen som konstnär använder promenaden som en kreativ plats för att tänka nytt.  Att själva rörelsen /vägen frigör ett reflekterande sinne. Martina Lundström reflekterande senare i sin blogg över begreppet … Mer Barn i rörelse mellan rum