Om

hylla-5_7225
Still-Leben detalj från utställningen Mot Naturen Ystad Konstmuseum

Välkommen till min blogg om den tredje pedagogen, pedagogik och konst i

en vid bemärkelse!

Jag är konstnär, atelierista och pedagog som arbetar på Skarven på Brännö förskola i Göteborgs södra skärgård. Jag vill med bloggen som redskap fundera, reflektera, fantisera, vända upp och ner och kommunicera med dig kring hur en pedagogisk miljö kan utvecklas där hela avdelningen är en ateljé, en kreativ föränderlig plats, där gränsytorna och mellanrummen har möjlighet att aktiveras inte smitta eller hoppa från zon till zon utan något annat? Jag vet inte hur det kan se ut eller gestaltas men kommer att via bloggen söka stigar i mellanrummen. Mitt konstnärliga tänkande kommer att ligga som ett raster för att se paralleller, olikheter likheter och möjligheter till en djupare förståelse både i min konstnärliga praktik och som pedagog och atelierista i gestaltningen av rumsligheter. (Bilden är en detalj från en hylla 2,40 m, med titeln Still-Leben  från separatutställningen Mot Naturen, Ystads konstmuseum).

Kontakt info@monapetersson.se

https://www.instagram.com/artmonapetersson/