Litteratur

gra%cc%88s-lera

Min intention är att lyfta den litteratur jag själv har läst med en

kommentar nedan en lista på lästa, halvlästa och olästa böcker.

  • Det synliga barnet -barns perspektiv i kvalitetsarbetet; Martina Lundström
  • Rörelse och experimenterande i små barns lärande, Deleauze och Guattari; Liselott Mariett Olsson
  • Pedagogisk dokumentation som aktiv agent; Hillevi Lenz Taguchi
  • Gilles Deleauze, en introduktion; Claire Colebrok
  • Trädens hemliga liv; Peter Wohlleben
  • Together, the rituals pleasures och politics of cooperation; Rickard Sennett